Logboek gesprekken

Stel je wilt een klant met wie je vandaag gesproken hebt terugbellen of nagaan hoeveel gesprekken je vandaag hebt gedaan of hoe laat een specifiek gesprek heeft plaatsgevonden. Dit kan met het logboek. Je dient wel eerst met pauze te staan.

Druk op de oranje 'Logboek' button.